[1]
Pokrzyńska, M. 2020. Ciągłość, innowacja, rewitalizacja? Dziedzictwo kulturowe a poszukiwanie wspólnoty w regionie postmigracyjnym. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 10 (paź. 2020), 151–178. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2019.06.