[1]
Voytyuk, O. 2020. Koncepcja Międzymorza we współczesnej myśli politycznej Ukrainy. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 10 (paź. 2020), 129–150. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2019.05.