1.
WNĘK-GOZDEK, Joanna, WŁOCH, Anna & TOMCZYK, Łukasz. Komunikat z badań realizowanych w ramach międzynarodowego projektu badawczego DANUBE. Edukacja Dorosłych [online]. 27 październik 2022, T. 86, nr 1, s. 119–123. [udostępniono 28.5.2024]. DOI 10.12775/ED.2022.009.