1.
MUSZYNSKI, Marcin. Międzypokoleniowe uczenie się. Edukacja Dorosłych [online]. 27 październik 2022, T. 86, nr 1, s. 53–74. [udostępniono 18.5.2024]. DOI 10.12775/ED.2022.005.