1.
PRZYBYLSKA, Izabela. Język obcy obszarem uczenia się dorosłego w średnim wieku. Edukacja Dorosłych [online]. 4 listopad 2020, T. 83, nr 2, s. 101–111. [udostępniono 21.1.2022]. DOI 10.12775/ED.2020.016.