1.
DWORAK, Alina & DĄBROWSKA-WNUK, Marianna. Analiza zachowań zdrowotnych aktywnych zawodowo kobiet a potrzeba działań edukacyjnych. Edukacja Dorosłych [online]. 30 lipiec 2020, T. 82, nr 1, s. 113–129. [udostępniono 4.12.2022]. DOI 10.12775/ED.2020.008.