1.
GIERCARZ-BORKOWSKA, Magdalena. Między pracą zawodową a edukacją dzieci – sytuacja zawodowa rodziców edukujących domowo. Edukacja Dorosłych [online]. 30 lipiec 2020, T. 82, nr 1, s. 83–97. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/ED.2020.006.