1.
SPĘTANA, Jolanta. Profilaktyka egzystencjalna wobec zachowań suicydalnych w okresie wczesnej dorosłości. Edukacja Dorosłych [online]. 30 grudzień 2019, T. 81, nr 2, s. 95–109. [udostępniono 1.10.2023]. DOI 10.12775/ED.2019.018.