1.
PRZYBYLSKA, Irena. Praca emocjonalna w narracjach kobiet. Edukacja Dorosłych [online]. 30 grudzień 2019, T. 81, nr 2, s. 35–48. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/ED.2019.014.