Wnęk-Gozdek, J., A. Włoch, i Łukasz Tomczyk. „Komunikat Z Badań Realizowanych W Ramach międzynarodowego Projektu Badawczego DANUBE”. Edukacja Dorosłych, t. 86, nr 1, październik 2022, s. 119-23, doi:10.12775/ED.2022.009.