Muszynski, M. „Międzypokoleniowe Uczenie Się”. Edukacja Dorosłych, t. 86, nr 1, październik 2022, s. 53-74, doi:10.12775/ED.2022.005.