Kargulowa, A. „Profesor Olga Czerniawska współtwórczynią Sieci Badań Nad Poradnictwem”. Edukacja Dorosłych, t. 84, nr 1, czerwiec 2021, s. 23-39, doi:10.12775/ED.2021.003.