Dubas, E. „Inspirujące wątki Refleksji Biograficznej Olgi Czerniawskiej Na łamach Serii Wydawniczej «Biografia I Badanie biografii»”. Edukacja Dorosłych, t. 84, nr 1, czerwiec 2021, s. 9-22, doi:10.12775/ED.2021.002.