Sulik, M. „Wprowadzenie”. Edukacja Dorosłych, t. 83, nr 2, listopad 2020, s. 9-11, doi:10.12775/ED.2020.010.