Dworak, A., i M. Dąbrowska-Wnuk. „Analiza Zachowań Zdrowotnych Aktywnych Zawodowo Kobiet a Potrzeba działań Edukacyjnych”. Edukacja Dorosłych, t. 82, nr 1, lipiec 2020, s. 113-29, doi:10.12775/ED.2020.008.