Spętana, J. „Profilaktyka Egzystencjalna Wobec Zachowań Suicydalnych W Okresie Wczesnej dorosłości”. Edukacja Dorosłych, t. 81, nr 2, grudzień 2019, s. 95-109, doi:10.12775/ED.2019.018.