Przybylska, I. „Praca Emocjonalna W Narracjach Kobiet”. Edukacja Dorosłych, t. 81, nr 2, grudzień 2019, s. 35-48, doi:10.12775/ED.2019.014.