Mazurek, E. „BIOGRRAFICZNOŚĆ I KAPITAŁ NARRACYJNY JAKO ZASOBY W PROCESIE UCZENIA SIĘ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO”. Edukacja Dorosłych, t. 80, nr 1, lipiec 2019, s. 91-101, doi:10.12775/ED.2019.006.