[1]
A. Dworak i M. Dąbrowska-Wnuk, „Analiza zachowań zdrowotnych aktywnych zawodowo kobiet a potrzeba działań edukacyjnych”, ED, t. 82, nr 1, s. 113–129, lip. 2020.