[1]
J. Spętana, „Profilaktyka egzystencjalna wobec zachowań suicydalnych w okresie wczesnej dorosłości”, ED, t. 81, nr 2, s. 95–109, grudz. 2019.