Wnęk-Gozdek, J., Włoch, A. i Tomczyk, Łukasz (2022) „Komunikat z badań realizowanych w ramach międzynarodowego projektu badawczego DANUBE”, Edukacja Dorosłych, 86(1), s. 119–123. doi: 10.12775/ED.2022.009.