Sulik, M. (2020) „Wprowadzenie”, Edukacja Dorosłych, 83(2), s. 9–11. doi: 10.12775/ED.2020.010.