Dworak, A. i Dąbrowska-Wnuk, M. (2020) „Analiza zachowań zdrowotnych aktywnych zawodowo kobiet a potrzeba działań edukacyjnych”, Edukacja Dorosłych, 82(1), s. 113–129. doi: 10.12775/ED.2020.008.