Giercarz-Borkowska, M. (2020) „Między pracą zawodową a edukacją dzieci – sytuacja zawodowa rodziców edukujących domowo”, Edukacja Dorosłych, 82(1), s. 83–97. doi: 10.12775/ED.2020.006.