Spętana, J. (2019) „Profilaktyka egzystencjalna wobec zachowań suicydalnych w okresie wczesnej dorosłości”, Edukacja Dorosłych, 81(2), s. 95–109. doi: 10.12775/ED.2019.018.