Przybylska, I. (2019) „Praca emocjonalna w narracjach kobiet”, Edukacja Dorosłych, 81(2), s. 35–48. doi: 10.12775/ED.2019.014.