Wnęk-Gozdek, Joanna, Anna Włoch, i Łukasz Tomczyk. 2022. „Komunikat Z Badań Realizowanych W Ramach międzynarodowego Projektu Badawczego DANUBE”. Edukacja Dorosłych 86 (1):119-23. https://doi.org/10.12775/ED.2022.009.