Pryszmont, Martyna, Hanna Achremowicz, Roksana Pilawska-Gronostaj, Kamila Wylęgły, i Anna Chmiel. 2022. „Experiencing Culture of Everyday Life by International Exchange Students. Perspective of Arts-Based Research”. Edukacja Dorosłych 86 (1):105-17. https://doi.org/10.12775/ED.2022.008.