Sulik, Monika. 2020. „Wprowadzenie”. Edukacja Dorosłych 83 (2):9-11. https://doi.org/10.12775/ED.2020.010.