Dworak, Alina, i Marianna Dąbrowska-Wnuk. 2020. „Analiza Zachowań Zdrowotnych Aktywnych Zawodowo Kobiet a Potrzeba działań Edukacyjnych”. Edukacja Dorosłych 82 (1):113-29. https://doi.org/10.12775/ED.2020.008.