Mazurek, Emilia. 2019. „BIOGRRAFICZNOŚĆ I KAPITAŁ NARRACYJNY JAKO ZASOBY W PROCESIE UCZENIA SIĘ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO”. Edukacja Dorosłych 80 (1):91-101. https://doi.org/10.12775/ED.2019.006.