Wnęk-Gozdek, J., Włoch, A., & Tomczyk, Łukasz. (2022). Komunikat z badań realizowanych w ramach międzynarodowego projektu badawczego DANUBE. Edukacja Dorosłych, 86(1), 119–123. https://doi.org/10.12775/ED.2022.009