Pryszmont, M., Achremowicz, H., Pilawska-Gronostaj, R., Wylęgły, K., & Chmiel, A. (2022). Experiencing culture of everyday life by international exchange students. Perspective of arts-based research. Edukacja Dorosłych, 86(1), 105–117. https://doi.org/10.12775/ED.2022.008