Muszynski, M. (2022). Międzypokoleniowe uczenie się. Edukacja Dorosłych, 86(1), 53–74. https://doi.org/10.12775/ED.2022.005