Sulik, M. (2020). Wprowadzenie. Edukacja Dorosłych, 83(2), 9–11. https://doi.org/10.12775/ED.2020.010