Dworak, A., & Dąbrowska-Wnuk, M. (2020). Analiza zachowań zdrowotnych aktywnych zawodowo kobiet a potrzeba działań edukacyjnych. Edukacja Dorosłych, 82(1), 113–129. https://doi.org/10.12775/ED.2020.008