Giercarz-Borkowska, M. (2020). Między pracą zawodową a edukacją dzieci – sytuacja zawodowa rodziców edukujących domowo. Edukacja Dorosłych, 82(1), 83–97. https://doi.org/10.12775/ED.2020.006