Spętana, J. (2019). Profilaktyka egzystencjalna wobec zachowań suicydalnych w okresie wczesnej dorosłości. Edukacja Dorosłych, 81(2), 95–109. https://doi.org/10.12775/ED.2019.018