Przybylska, I. (2019). Praca emocjonalna w narracjach kobiet. Edukacja Dorosłych, 81(2), 35–48. https://doi.org/10.12775/ED.2019.014