Mazurek, E. (2019). BIOGRRAFICZNOŚĆ I KAPITAŁ NARRACYJNY JAKO ZASOBY W PROCESIE UCZENIA SIĘ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO. Edukacja Dorosłych, 80(1), 91–101. https://doi.org/10.12775/ED.2019.006