(1)
Dworak, A.; Dąbrowska-Wnuk, M. Analiza Zachowań Zdrowotnych Aktywnych Zawodowo Kobiet a Potrzeba działań Edukacyjnych. ED 2020, 82, 113-129.