(1)
Spętana, J. Profilaktyka Egzystencjalna Wobec Zachowań Suicydalnych W Okresie Wczesnej dorosłości. ED 2019, 81, 95-109.