(1)
Przybylska, I. Praca Emocjonalna W Narracjach Kobiet. ED 2019, 81, 35-48.