[1]
Spętana, J. 2019. Profilaktyka egzystencjalna wobec zachowań suicydalnych w okresie wczesnej dorosłości. Edukacja Dorosłych. 81, 2 (grudz. 2019), 95–109. DOI:https://doi.org/10.12775/ED.2019.018.