1.
LEWICKA, Magdalena. Wzory europejskie a muzułmańska tradycja polityczna hayr ad-Dīn at-Tūnusī (1822–1890). Dialogi Polityczne [online]. 1 styczeń 2011, nr 14, s. 59–80. [udostępniono 23.5.2024]. DOI 10.12775/DP.2011.004.