1.
MICHALCZUK, Rafał. „Długie pożegnanie z Jugosławią”. Wojna Petera Handkego z literaturą, polityką i mediami. Dialogi Polityczne [online]. 1 styczeń 2009, nr 11, s. 371–384. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/DP.2009.022.