1.
CHRZĄSZCZ, Bartosz. Pojęcie ładu w filozofii politycznej Josepha de Maistre’a. Kilka uwag o podstawach tradycjonalistycznej nostalgii za ancien régime’em. Dialogi Polityczne [online]. 22 grudzień 2021, T. 1, nr 31. [udostępniono 13.7.2024]. DOI 10.12775/DP.2021.027.