1.
RUCZKOWSKI, Piotr. Aksjologia Konstytucji RP, czyli od wartości do prawa pozytywnego. Dialogi Polityczne [online]. 13 kwiecień 2021, nr 30, s. 97–114. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/DP.2021.005.