1.
MEGGER, Dawid & PERLIKOWSKI, Łukasz. Wizja monarchii i porządku społecznego w teologii politycznej św. Augustyna z Hippony. Dialogi Polityczne [online]. 12 sierpień 2020, nr 28, s. 157–178. [udostępniono 19.7.2024]. DOI 10.12775/DP.2020.007.