1.
BLOCK, Walter & SEAMAN, Matthew. Fahrenheit 451 and the Education System. Dialogi Polityczne [online]. 31 grudzień 2019, nr 27, s. 55–62. [udostępniono 1.12.2022]. DOI 10.12775/DP.2019.010.